"Osobowość 2020"

W dniach 22-24 października 2021, Katedra Psychologii Osobowości KUL zaprasza na pierwszą krajową konferencję psychologii osobowości „Osobowość 2020”.

22 października 2021

Warsztaty poprzedzające konferencję naukową

23-24 października 2021

Wystąpienia prelegentów podczas konferencji naukowej

centrum transferu wiedzy kul

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

UWAGA: ZMIANA TERMINU KONFERENCJI
21-24 października 2021

1. Konferencja „Osobowość 2020” odbędzie się w planowanym terminie w roku 2021.
2. W zakresie formy konferencji stacjonarna/hybrydowa/online oraz warunków uczestnictwa otrzymają Państwo informacje wiosną 2021 r. 
3. Opłata konferencyjna – wstrzymujemy się z podaniem kwoty, gdyż jest ona uzależniona od formy konferencji.

kluczowe terminy

Szczegółowy harmonogram konferencji znajduje się w zakładce
WAŻNE DATY

1 marca
2021
Otwarcie systemu rejestracji uczestnictwa oraz wystąpień
1 czerwca
2021
informacja o akceptacji zgłoszeń
15 czerwca
2021
koniec 1 terminu wpłat
1 października
2021
Szczegółowy program

Konferencja będzie spotkaniem osób zajmujących się teorią
i empirycznymi badaniami osobowości, ale przede wszystkim okazją do refleksji i dyskusji:

Preferowane tematy do dyskusji:

» Jak określamy granice między nauką o osobowości a innymi subdyscyplinami?

» Jakie kierunki badań nad osobowością reprezentowane są w naszym kraju?

» Jakie węzłowe problemy lub kontrowersje dotyczą badania osobowości?

» Jakie metody badania osobowości stosujemy i preferujemy?

»  Jak postrzegamy kierunki rozwoju psychologii osobowości?
OPŁATY KONFERENCYJNE ZOSTANĄ PODANE WKRÓTCE


POZNAJ KOMITET NAUKOWY

piotr oleś
kul
Wacław bąk
kul
Jan Cieciuch
uksw
małgorzata fajkowska
ip pan
henryk gasiul
uksw
barbara gawda
umcs
tomasz jankowski
kul
maria jarymowiczz
uw
Mirosław Kofta
Uw
Wiesław Łukaszewski
swps
aleksandra pilarska
uam
małgorzata puchalska - wasyl
kul
Janusz Reykowski
ip pan
andrzej sękowski
kul
małgorzata sobol - kwapińska
UWr
stanisława steuden
kul
maria straś Romanowska
DSW
jerzy trzebiński
swps
beata pastwa-wojciechowska
ug
beata zarzycka
kul
bogdan zawadzki
UW

miejsce konferencji

Konferencja odbywa się w centrum transferu wiedzy katolickiego uniwersytetu lubelskiego jana pawła II

Czekamy na Twoje przybycie!

  • ALEJE RACŁAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN
  • kontakt@osobowosc2020.pl
  • +48 81 445 34 51

Poznaj opłaty konferencyjne

1 termin

1 marca - 15 czerwca

2 termin

16 czerwca - 14 października

3 termin

od 15 października

OPŁATA PODSTAWOWA

350 zł

450 zł

550 zł

OPŁATA ZREDUKOWANA

Studenci, doktoranci

200 zł

300 zł

400 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na poniższe konto:

95 1050 1953 1000 0024 4777 7844

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 20-950 Lublin

W tytule wpłaty należy wpisać: Konferencja OSOBOWOŚĆ 2020, imię i nazwisko uczestnika