Komitet naukowy

Piotr Oleś, KUL – przewodniczący komitetu

Wacław Bąk, KUL

Jan Cieciuch, UKSW

Małgorzata Fajkowska, IP PAN

Henryk Gasiul, UKSW

Barbara Gawda, UMCS

Tomasz Jankowski, KUL

Maria Jarymowicz, UW

Mirosław Kofta, UW

Wiesław Łukaszewski, SWPS

Beata Pastwa-Wojciechowska, UG

Aleksandra Pilarska, UAM

Małgorzata Puchalska-Wasyl, KUL

Janusz Reykowski, IP PAN

Andrzej Sękowski, KUL

Małgorzata Sobol-Kwapińska, UWr

Stanisława Steuden, KUL

Maria Straś-Romanowska, DSW

Jerzy Trzebiński, SWPS

Beata Zarzycka, KUL

Bogdan Zawadzki, UW


Komitet organizacyjny

Piotr Oleś – przewodniczący komitetu

Wacław Bąk

Elżbieta Chmielnicka-Kuter

Katarzyna Czubak

Donat Dutkiewicz

Tomasz Jankowski

Aneta Kozioł

Jan Kutnik

Agnieszka Laskowska

Małgorzata Łysiak

Małgorzata Puchalska-Wasyl

Bartosz Wójtowicz