OPŁATY KONFERENCYJNE ZOSTANĄ PODANE WKRÓTCE

Poznaj opłaty konferencyjne

1 termin

1 marca - 15 czerwca

2 termin

16 czerwca - 14 października

3 termin

od 15 października

OPŁATA PODSTAWOWA

350 zł

450 zł

550 zł

OPŁATA ZREDUKOWANA

Studenci, doktoranci

200 zł

300 zł

400 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na poniższe konto:

95 1050 1953 1000 0024 4777 7844

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 20-950 Lublin

W tytule wpłaty należy wpisać: Konferencja OSOBOWOŚĆ 2020, imię i nazwisko uczestnika