ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ ZOSTANĄ URUCHOMIONE na początku marca 2021 roku.

Zarejestruj swoje zgłoszenie na konferencję

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w formularzu zgłoszenia na konferencję, w celu organizacji Konferencji Naukowej Osobowość 2020 przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie, al. Racławickie 14, 20-950 oraz przez Fundację Rozwoju KUL, z siedzibą w Lublinie, al. Racławickie 14, 20-950, zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Oświadczam, że otrzymałem informacje, o których mowa w art. 13 RODO (obowiązek informacyjny administratora danych).